Jak spořit

.

Ať již spoříme na penzi, na novou kuchyň nebo pro děti svých dětí, je dobré dodržovat několik pravidel, aby se nám spoření dobře vedlo. Pro každého mohou být více či méně důležitá, ale rozhodně stojí za to si o nich popřemýšlet.

Motivace

Při střádání peněz je důležité vědět, co si za naspořené peníze chceme koupit. Nebo komu je odkážeme. Bude nás to motivovat k ukládání peněz. Je však možné šetřit i jen tak, odkládat finance pro strýčka příhodu. Dále je velice důležité, abychom se ujistili, že máme dostatek trpělivosti k dlouhodobé činnosti, kterou je spoření.
kasička prase

Po troškách

Na spořící účet, nebo pod polštář, ukládáme pouze drobné částky.  A to tak malé, aby nám nechyběly při běžném provozu domácnosti. Tyto malé obnosy mohou být například zaokrouhlením peněz na účtu po provedené platbě, platbách. Nebo to mohou být drobné, které nám zbývají po nákupu.

Žádná zvědavost

Nedíváme se jak naše úspory rostou. Byli bychom totiž v příliš velkém pokušení za něco je utratit. Naopak, čím méně nám bude záležet na množství peněz, které máme nastřádané, tím větší sumy můžeme dosáhnout. Tím větší obnos poté můžeme investovat třeba do nové kuchyně nebo odkázat svým dětem.

Cena spoření

Když spoříme, musíme si být vědomi, že i odkládání peněz do budoucna něco stojí. Touto cenou je inflace, o kterou se naše úspory znehodnotí. Když si však uvědomíme, že díky naší drobné námaze si nemusíme brát půjčku na potřebnou věc, zjistíme, že jsme nakonec vydělali. Potažmo, že jsme ušetřili nemalé výdaje našim potomkům.
počmárané prase

Nástroj

Málo kdo má dnes doma trezor (nebo slamník), kde by shromažďoval peníze. Je totiž docela rozumné nechat své úspory v relativním bezpečí bankovního účtu. Ale hlavně být sami ve větším bezpečí tím, že si doma nebudeme pěstovat lákadlo pro zloděje.

Úspory jsou důležité i přes to, že již máme třeba hypotéku nebo leasing na auto. Vždy nás totiž může navštívit strýček příhoda, který si s sebou odnese třeba pračku týden po záruce. A konec konců, když se nám podaří odkázat nějaké ty drobné svým dětem, rozhodně za to nebudou nerady.

.

.

Zase si o něco připlatíme!

.

Není to pro nás asi žádné překvapení, nicméně se nezapomeňme podívat také na to, jak se změní i jiné platby, jak třeba minimální záloha na sociální pojištění.
A nyní se podívejme, jak to tedy bude od ledna 2019 s placením záloh na zdravotní pojištění. Nemění se samozřejmě povinnost každého živnostníka platit si zdravotní pojištění alespoň v zákonem stanovené minimální výši, která je určena pro podnikatele v rámci hlavní činnosti. Samozřejmě zálohy musí platit i podnikatel, který skončil v předchozím roce ve ztrátě, ale i podnikatel začátečník.
české peníze
Pro živnostníky, kteří však činnost nevykonávají jako hlavní, nýbrž jako vedlejší činnost, neplatí pravidlo, že musí zálohy platit. Naopak.
Pokud se ptáte, jak se vypočítá záloha právě na toto zdravotní pojištění, máte jistotu, že se vypočítá z předchozího účetního období, tedy předchozího kalendářního roku. Ze zisku se určí vyměřovací základ, tedy padesát procent příjmů z podnikání či samostatně výdělečné činnosti, ALE PO ODEČTENÍ VÝDAJŮ. Ať už vedením daňové evidence či paušálem.
POZOR!
výpočet na papíře

Není to ovšem tak, že vyměřovací základ může být nižší než minimální stanovený vyměřovací základ. Pokud jsou příjmy nižší, vypočítá se tedy záloha jako polovička průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí na daný rok, tedy na rok 2019. Tato průměrná výše vyměřovacího základu měsíčně je tedy na příští rok stanovena na 16.349,50 Kč. V předchozím roce to však bylo 14.989,50 Kč. Z tohoto stanoveného základu se vezme 13,5 %, což tedy na rok 2019 vychází 2.208,- Kč. V loňském roce to bylo 2.024,- Kč.
Jestliže vám vyměřovací vyjde vyšší než stanovené minimum, odvedete právě z toho 13,5 % na zdravotní pojištění.
kalkulačka, sponka a tužka
Každý z živnostníků a podnikatelů by si měl uvědomit, že zálohy se platí v nové výši již od začátku roku a vždy je splatná do OSMÉHO dne NÁSLEDUJÍCÍHO kalendářního měsíce. Takže pokud hodláte platit lednovou platbu, musíte ji poslat na účet vaší zdravotní pojišťovny tak, aby byla připsána na účtu nejpozději 8. února. Pokud tak neučiníte, můžete počítat s tím, že vám začnou naskakovat také penále ve výši 0,5 % z částky, kterou budou mít na pojišťovně evidovanou jako částku v prodlení.

.

Půjčkou k vlastnímu bydlení

.

Úroky jsou v dnešních dnech na svém minimu a pokud se rozhodneme zažádat si o půjčku není lepšího období. V dnešní době je velice módním trendem zakládat rodinu a mít vlastní bydlení. Je ale příliš náročné naspořit tolik finančních prostředků pro zafinancování celého projektu. Proto se lidé často obrací na bankovní či nebankovní společnosti, aby získali potřebné finanční prostředky.
stavba konstrukce domu.jpg

V rámci bydlení se těší oblibě zejména hypotéka a úvěru. V obou případech tyto služby poskytují bankovní společnosti, které získaly certifikaci od České národní banky. Pokud chceme získat úvěr musíme mít u dané banky založené stavební spoření. Poté co získáme určitou bonitu, tedy spoříme po dobu minimálně dvou let a máme alespoň 40 % z požadované cílové částky můžeme získat zvýhodněný úvěr.

Druhý typ půjčky je hypotéka. Tu můžeme získat v rámci bankovních služeb bez jakéhokoliv vedlejšího účtu to se ovšem také odráží na výši úrokové sazby.

Banky požadují určité záruky, než poskytnou úvěr. Většinu požadavků zná každý z nás. Dlužník musí ručit nemovitostí, kdy banka poskytne maximálně 2/3 z požadované ceny dále musí mít klient dostatečný stabilní příjem, kterým je schopen splácet částky, které stanoví banka. Společnost si také prochází registr dlužníků, aby zjistila, zda se nejedná o problémového klienta. Po tom všem však není stále jisté, zda půjčku získáme. Společnost využívá nejrůznějšího skoringu, kterým ohodnotí platební schopnosti klienta.
úvěrová tíseň.jpg

Pokud však nejsme vhodní pro banku není důvod si zoufat vždy totiž můžeme využít služeb nebankovních společností. Zvláště pak amerických hypoték. Zde dělíme hypotéky na dva typy. Tedy účelovou, kterou poskytuje banka a vyžaduje ručení a bezúčelovou nebo také americkou je poskytována buď bankami nebo úvěrovými společnosti. Požadavky na ručení jsou zde nižší což se ale odráží na výši úrokové sazby, která je u úvěrových společností poněkud nižší.

.