Zase si o něco připlatíme!

Není to pro nás asi žádné překvapení, nicméně se nezapomeňme podívat také na to, jak se změní i jiné platby, jak třeba minimální záloha na sociální pojištění.
A nyní se podívejme, jak to tedy bude od ledna 2019 s placením záloh na zdravotní pojištění. Nemění se samozřejmě povinnost každého živnostníka platit si zdravotní pojištění alespoň v zákonem stanovené minimální výši, která je určena pro podnikatele v rámci hlavní činnosti. Samozřejmě zálohy musí platit i podnikatel, který skončil v předchozím roce ve ztrátě, ale i podnikatel začátečník.
české peníze
Pro živnostníky, kteří však činnost nevykonávají jako hlavní, nýbrž jako vedlejší činnost, neplatí pravidlo, že musí zálohy platit. Naopak.
Pokud se ptáte, jak se vypočítá záloha právě na toto zdravotní pojištění, máte jistotu, že se vypočítá z předchozího účetního období, tedy předchozího kalendářního roku. Ze zisku se určí vyměřovací základ, tedy padesát procent příjmů z podnikání či samostatně výdělečné činnosti, ALE PO ODEČTENÍ VÝDAJŮ. Ať už vedením daňové evidence či paušálem.
POZOR!
výpočet na papíře

Není to ovšem tak, že vyměřovací základ může být nižší než minimální stanovený vyměřovací základ. Pokud jsou příjmy nižší, vypočítá se tedy záloha jako polovička průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí na daný rok, tedy na rok 2019. Tato průměrná výše vyměřovacího základu měsíčně je tedy na příští rok stanovena na 16.349,50 Kč. V předchozím roce to však bylo 14.989,50 Kč. Z tohoto stanoveného základu se vezme 13,5 %, což tedy na rok 2019 vychází 2.208,- Kč. V loňském roce to bylo 2.024,- Kč.
Jestliže vám vyměřovací vyjde vyšší než stanovené minimum, odvedete právě z toho 13,5 % na zdravotní pojištění.
kalkulačka, sponka a tužka
Každý z živnostníků a podnikatelů by si měl uvědomit, že zálohy se platí v nové výši již od začátku roku a vždy je splatná do OSMÉHO dne NÁSLEDUJÍCÍHO kalendářního měsíce. Takže pokud hodláte platit lednovou platbu, musíte ji poslat na účet vaší zdravotní pojišťovny tak, aby byla připsána na účtu nejpozději 8. února. Pokud tak neučiníte, můžete počítat s tím, že vám začnou naskakovat také penále ve výši 0,5 % z částky, kterou budou mít na pojišťovně evidovanou jako částku v prodlení.