Díky spalovacímu motoru k jednoduššímu životu

Spalovací motory jsou na světě již více než sto let. Jejich podstata a význam tkví v pohonu nejrůznějších zařízení, avšak rozhodně to nejsou jenom silniční vozidla, jak si laická veřejnost může myslet. Spalovací motory navíc nelze rozdělit pouze na vznětové a zážehové, jako tomu bývá právě u vozidel. Pokud byste chtěli nahlédnout pod pokličku pohonným jednotkám nejrůznějších zařízení, museli byste pochopit celou podstatu termomechaniky.

namalovaný motor

Není to tak složité, jak se zdá

Když opomenete motory se vnějším spalováním, ale zaměříte se pouze na agregáty spalující tekuté palivo, jako je tomu právě u zážehového a vznětového motoru, můžete velmi jednoduše pochopit podstatu těchto na první pohled složitých strojů. Veškerý provoz těchto zařízení je odvozený od termomechaniky, a to konkrétně od termodynamických zákonů. Právě ty a celá podstata toho, jak to ve skutečnosti funguje, dává možnost spalovacímu motoru existovat. Je totiž nutné uvědomit si, že teplo jako takové je možné převádět na mechanickou práci, což se děje právě ve spalovacích motorech.
spalovací motor

Například u agregátů, jejichž palivo je benzín, to funguje přibližně následovně. Na počátku všeho je smísení vzduchu s palivem, kterým vznikne zápalná směs. Ta je následně zdrojem tepelné energie, která bude ve spalovacím prostoru přeměněna na energii pohybovou. Po nasátí zmiňované směsi do spalovacího prostoru nastane komprese této směsi, po vhodném stlačení dojde k iniciaci spalování, což má za následek expanzi plynů a tedy velmi rychlé navýšení tlaku ve spalovacím prostoru. Tento tlak je pak klíčem k vytvoření mechanické energie, kterou zachycuje dno pístu. Následně je pak tato energie převedena pomocí klikového mechanismu do samotných otáček, které jsou vyvedeny do převodovky a následně na hnaná kola vozidla.

Jak tedy vidíte, princip spalovacího motoru není vůbec složitý, avšak k pochopení celé podstaty a nahlédnutí pod pokličku se dozvíte další zákonitosti a zásady, které pro návrh, výrobu či provoz těchto zařízení platí.