Plavecký styl kraul

Plavání je velice oblíbenou činností, a to pro velmi široký okruh lidí. Jeho výhodou je vodní prostředí, které v podstatě nezatěžuje klouby. Je tak vhodnou pohybovou činností i pro skupiny lidí, kteří trpí bolestmi kloubů, především pro obézní a starší osoby. Na plovárnách po celé republice tak v bazénech vídáme spousty důchodců, kteří si tak dopřávají aktivní životní styl, který je pro ně jinak nedostupný.

dívka v jezeře

Plavání, pokud nehovoříme o závodním či výkonnostním sportu, není nikterak náročnou aktivitou. Přesto pozitivně působí na kardiovaskulární systém člověka. Další benefity přináší otužování (podpora imunitního systému) a v neposlední řadě například sociální vyžití – přeci jen se v bazénu potkáváte se spoustou lidí se stejným koníčkem.

Mezi základní plavecké styly patří prsa, znak, motýlek a kraul. V tomto článku se podíváme na to, jak správně plavat kraul. Ten je nejrychlejší a nejvyužívanější mezi plavci s vyššími ambicemi. V závodech se používá v kategoriích jako volný styl. Je však vhodný i pro starší lidi, kteří se mu však vyhýbají, patrně ze strachu, že by jej nezvládli „udýchat“. Nicméně kraul nemusíte plavat rychle, vždyť jej používají i dálkoví plavci při překonávání kanálu La Manche!
plavec na silnici

Kraulová technika

Základní poloha vychází ze splývání. Do pohybu se zapojují dolní i horní končetiny. Horní končetiny by měly hrát úlohu hlavního motoru, dolní pak spíše slouží ke korekci sil vznikajících při pohybu.

Horní končetiny

Ze splývání střídavě začínají zabírat. Jedna ruka zůstává natažena těsně pod hladinou, druhá esovitě zabírá pod tělo až ke kyčlím. Tento pohyb je veden těsně u těla, v oblasti hrudníku mírně do hloubky a končí až u kyčlí. Zhruba v ten moment, kdy je jedna ruka pod hrudníkem, začíná záběr ruka druhá. Po dokončení záběru je důležité vytáhnout ruku vždy nejprve loktem napřed (jako byste něco tahali z kapsy)! Tím minimalizujete brzdivé síly.

Dolní končetiny

Jsou nataženy a jejich pohyb je vlastně střídavé vlnění, nežli kopání. Pohyb vychází už z kyčlí, kolena se krčí jen mírně a „kop“ je zakončen nárty! Během jednoho záběru (oběma rukama) by měla každá noha „kopnout“ třikrát.

Dýchání

Hlava je ponořená, na každý třetí záběr ji jen pootočte a nadechněte se ve vlně, kterou hlavy díky pohybu vytvoří. Pokud hlavu zvedáte, brzdíte a pohyb je neefektivní.

Posted in Nezařazené