Největší riziko sociálních sítí – kyberšikana

Sociální sítě slouží především pro seznamování nebo udržování kontaktů mezi lidmi. Pomocí sociální sítě se sdílejí osobní informace, ale i fotografie. Sdílet může každý pouze s vybranými lidmi nebo se všemi lidmi na internetu. Jelikož řada mladistvých neumí nebo nechce informace tajit, zveřejňují téměř vše. Od těch nejvíce rutinních záležitostí až po ty nejbizarnější. Bohužel se velmi často mohou tyto informace obrátit proti nim a způsobit nevratnou psychickou újmu. Kyberšikana je jedna z forem patologického jevu šikana, využívající moderní technologické prostředky, především internet.
ruční fotomontáž
Nejčastější podoby
Časté je vytváření nepravdivých profilů uživatelů, které chtějí druhého veřejně zesměšnit či ponížit. Jinou variantou je na vlastním profilu zveřejňování takových informací nebo fotografií, které druhého mohou poškodit. Nejčastější podobou je pak zajisté zasílání obtěžujících e-mailů nebo urážejících SMS. Nejnebezpečnější, ale zároveň naštěstí nejméně rozšířenou podobou kyberšikany, je zneužití existujícího účtu, kdy je poškozenému vniknuto přes heslo na jeho profil. Vzniklé situaci nepomáhá ani fakt, že oběť se cítí mnohdy zcela bezbranná, protože je útočník zpravidla neznámý.
akce proti kyberšikaně
Prevence
Každý rodič by měl určitě vědět, zda je jeho potomek součástí některé ze sociálních sítí či nikoli. Uvádí se, že až 96% všech dětí ve věku mezi šestnácti až osmnácti na našem území má vlastní profil založen. Děti mladší dvanácti let jsou pak zastoupeny v 62%. Pokud vaše dítě elektronický profil má, měli byste věnovat pozornost prevenci a s vaším dítětem konzultovat především tyto oblasti:
·         Nelze být přehnaně důvěřivý. Nikdo si nemůže být na internetu jistý, kdo se skrývá na druhé straně.
·         Nesdělovat osobní informace, které by mohly být lehce zneužity (hesla, citlivé fotografie, intimní příběhy).
·         Respekt k ostatním uživatelům. Využívejte zlatého pravidla Nechovej se k ostatním lidem tak, jak nechceš, aby se chovali oni k tobě.
·         Blokace útočníka. V žádném případě není na místě se útočníkovi mstít.
·         Oznámení prvotního útoku dospělému. Pokud již s kyberšikanou někdo začal, ihned je nutné se o tom podělit s rodiči.
·         Pokud se dítě cítí trapně při sdělování případného útoku rodičům, může se obrátit na Pomoc online (www.pomoconline.cz) nebo na Národní centrum bezpečnějšího internetu (www.uoou.cz).