Co je paměť?

Paměť je schopnost ukládat, uchovávat a vybavovat si informace a minulé zkušenosti v mozku.

Druhy paměti

Z časového hlediska ji dělíme na krátkodobou (trvá vteřiny, vzácně minuty, má omezený rozsah – 5 až 9 prvků) a dlouhodobou (trvá delší dobu, někdy i celý život, opakováním se utvářejí stopy a spoje). Podle dalších hledisek pak na mechanickou, logickou, slovní, zrakovou, sluchovou, čichovou, chuťovou, hmatovou, pohybovou, emocionální a sociální.
papír v kapse

Tipy pro zlepšení paměti

·         pořiďte si diář – zapisujte si všechny důležité schůzky, narozeniny vašich blízkých, vyšetření u lékaře apod., nemusí být tištěný, můžete si stáhnout aplikaci přímo do vašeho telefonu a budete tak mít důležité údaje hned po ruce
·         opakujtesi nahlas – mluvit si pro sebe nahlas vám pomůže si zapamatovat si a uchovat vše potřebné po delší dobu
·         pište si vzkazy – nelepte si po bytě, kanceláře nebo třeba i do auta lístečky se vším, co si chcete zapamatovat
·         dávejte si věci vždy na stejné místo – například klíče, doklady, peněženku či deštník položte vždy na stejné místo, abyste je tam druhý den snáze našli
·         soustřeďte se na jednu věc – jinými slovy nedělejte více věcí najednou, vypněte vařič, když telefonujete, při žehlení nesledujte televizi apod.
·         napište si seznam úkolů, které si postupně škrtejte
·         používejte mnemotechniky – usnadňují zapamatování tím, že si informaci s něčím spojíme, aby byla pro mozek zajímavá, přesuneme ji do dlouhodobé paměti (např. pro zapamatování si čísel nouzového volání: 158 policie – 8 jako pouta, 150 hasiči – 0 jako rybník, 155 ambulance – 5 jako invalidní vozík)
·         zpomalte – pružnost paměti s věkem klesá, nestyďte se požádat své přátele, rodinu i doktory, aby mluvili pomaleji, odpočívejte a šetřete se
·         dodržujte správnouživotosprávu
·         cvičtemozek – různé aktivity, koníčky udržují váš mozek bystrý a aktivní, luštěte křížovky, naučte se něco nového, cvičte na hudební nástroj, sledujte vědomostní soutěže, hrajte s dětmi hry, zajímejte se o nejnovější události ve světě atd.
·         poznejte svůj styl učení – někdo si pamatuje věci podle toho, jak je vidí, někdo podle toho, co slyší, jiní si zase nejvíce pamatují zážitky, poznáním vlastního stylu zvýšíte efektivitu učení a zapamatování si něčeho nového
 barevné papírky
 
Závěrem je třeba zmínit, že i zapomínání je jednou z fází paměti, proto nepanikařte, když občas něco zapomenete. Je to vlastně ochrana před přetížením a uvolnění kapacity mozku pro důležitější informace.