Čemu se v telefonování říká „zlatá čísla“?

V dnešní době má prakticky každý, včetně dětí, vlastní telefon. Pryč jsou doby, kdy byl v domácnosti jen jeden přístroj. To však mimo jiné také znamená, že musíme častěji jednat s poskytovateli telefonních služeb, zvláště pokud si vezmeme tarif.

Zde pak můžeme narazit na jistý problém. Podobně jako v mnoha jiných odvětvích se i zde používají určité termíny, které samy o sobě laikovi příliš neřeknou, ačkoliv pro zasvěceného dobře popisují danou věc.

Jedním z nich jsou pak zlatá čísla VIP čísla. Většina lidí nemá vůbec tušení, že něco takového existuje, dokud jim to pracovník telefonní společnosti neprozradí. A i pak netuší, že to má právě tento název. Přesto se jedná o důležitý termín, zejména pro podnikatele.

telefon1

V podstatě jde o snadno zapamatovatelná čísla, tedy taková, která si snadno udržíme v paměti. Jistě, mohlo by se zdát, že v dnešní době, kdy máme veškeré kontakty uloženy v paměti mobilního telefonu, a tedy je nemusíme znát zpaměti, zbytečné, avšak ne vždy tomu tak je.

Typickým příkladem jsou již zmínění podnikatelé. Pokud při cestě autem posloucháte rádio, jistě si všimnete, jak často v reklamách zaznívá právě telefonní číslo jako kontakt na danou firmu. A vzhledem k tomu, že jej pouze slyšíme, a navíc obvykle nemáme možnost si jej poznamenat, je důležité, aby nám snadno utkvělo v paměti.

telefon2

Je tedy jasné, že tato zlatá čísla jsou poměrně žádaná. Toho telefonní společnosti samozřejmě využily, a účtují za ně poměrně vyšší cenu. To znamená, že pokud podnikatel chce takovýto snadno zapamatovatelný kontakt, musí za něj zaplatit.

Zde se pak nabízí otázka, zda je to skutečně výhodné. Opravdu nám to přinese takové zvýšení zisku, aby se nám vynaložená investice brzy vrátila? Skutečně se to vyplatí? Ve valné většině případů je odpovědí „ano“, avšak to ani zdaleka neznamená, že to platí pro všechny.

Proto, pokud o tomto uvažujete, je dobré si předem vše promyslet a spočítat, ať zbytečně nevydáváte peníze. Těch totiž v podnikání není nikdy nazbyt.