Speciální technika


Podle mého názoru je opravdu skvÄ›lé, že dneÅ¡ní svÄ›t je opravdu hodnÄ› moderní, protože když je svÄ›t moderní a Äilý, to znamená, že také lidé usnadňuje život, a to v mnohém odvÄ›tví. VezmÄ›te si, tÅ™eba, když jste v nemocnici a vidíte vÅ¡ude takové ty nástroje, které lidem pomáhají také pÅ™ežít. Já mám tím na mysli tÅ™eba pomocné dýchací nástroje anebo takové plicní ventilátory. Které právÄ› lidem umožňují to, aby mohli dýchat anebo také mít znovu plnohodnotný život. Existují také různé takové dýchací nástroje a další přístroje. TÅ™eba když ÄlovÄ›k trpí spánkovou apnoí. Víte vůbec, co je to spánková apnoe?

Při operaci je technika důležitá.

A spánková apnoe je taková, že ÄlovÄ›k tÅ™eba bÄ›hem spánku může pÅ™estat dýchat a od toho právÄ› tady existují takové strojky a takové masky, které si právÄ› ÄlovÄ›k dá veÄer na obliÄej a tomu právÄ› zaruÄí to, že kdyby náhodou pÅ™estal dýchat, tak mu to bude vhánÄ›t vzduch do plic. Tady aspoň vidíte, že technika je v nÄ›jakých ohledech velice důležitá, protože kdyby tÅ™eba nÄ›co nebylo, tak mnoho lidí by zemÅ™elo. Já si myslím, že by byla opravdu vysoká úmrtnost. Kdyby nebyly technické vymoženosti v nemocnici, tak já si myslím, že tÅ™eba například radiologie anebo další takové zdravotnické obory potÅ™ebují mít u sebe opravdu tou nejlepší techniku.

I hasiÄi potÅ™ebují speciální techniku.

A opravdu té nejÅ¡piÄkovÄ›jší kvality, protože tady jde samozÅ™ejmÄ› o lidské zdraví. Já si myslím, že by opravdu nikdo nechtÄ›l mít nÄ›jaký stroj, který jeÅ¡tÄ› nebyl vůbec vyzkouÅ¡ený a testovaný a že by to bylo pouze jenom jako náhoda. Tady žádný ÄlovÄ›k by nechtÄ›l být pokusným králíkem, takže jsem opravdu ráda, že vÅ¡echny vÄ›ci, které jsou u nás v nemocnicích, jsou testované a tady alespoň lidem zaruÄí fakt, že je to bezpeÄné a že právÄ› díky tÄ›mto strojům a této vylepÅ¡ené technice může lékaÅ™ zjistit ÄlovÄ›ku, co mu je anebo jaké má zdravotní problémy. Takže lidé by nemÄ›li nadávat na techniku, že je pÅ™etechnizovaný svÄ›t, protože díky technice lidé také mohou žít znovu plnohodnotné životy.