Co je paměť?

Paměť je schopnost ukládat, uchovávat a vybavovat si informace a minulé zkušenosti v mozku.

Druhy paměti

Z časového hlediska ji dělíme na krátkodobou (trvá vteřiny, vzácně minuty, má omezený rozsah – 5 až 9 prvků) a dlouhodobou (trvá delší dobu, někdy i celý život, opakováním se utvářejí stopy a spoje). Podle dalších hledisek pak na mechanickou, logickou, slovní, zrakovou, sluchovou, čichovou, chuťovou, hmatovou, pohybovou, emocionální a sociální.
papír v kapse

Tipy pro zlepšení paměti

·         pořiďte si diář – zapisujte si všechny důležité schůzky, narozeniny vašich blízkých, vyšetření u lékaře apod., nemusí být tištěný, můžete si stáhnout aplikaci přímo do vašeho telefonu a budete tak mít důležité údaje hned po ruce
·         opakujtesi nahlas – mluvit si pro sebe nahlas vám pomůže si zapamatovat si a uchovat vše potřebné po delší dobu
·         pište si vzkazy – nelepte si po bytě, kanceláře nebo třeba i do auta lístečky se vším, co si chcete zapamatovat
·         dávejte si věci vždy na stejné místo – například klíče, doklady, peněženku či deštník položte vždy na stejné místo, abyste je tam druhý den snáze našli
·         soustřeďte se na jednu věc – jinými slovy nedělejte více věcí najednou, vypněte vařič, když telefonujete, při žehlení nesledujte televizi apod.
·         napište si seznam úkolů, které si postupně škrtejte
·         používejte mnemotechniky – usnadňují zapamatování tím, že si informaci s něčím spojíme, aby byla pro mozek zajímavá, přesuneme ji do dlouhodobé paměti (např. pro zapamatování si čísel nouzového volání: 158 policie – 8 jako pouta, 150 hasiči – 0 jako rybník, 155 ambulance – 5 jako invalidní vozík)
·         zpomalte – pružnost paměti s věkem klesá, nestyďte se požádat své přátele, rodinu i doktory, aby mluvili pomaleji, odpočívejte a šetřete se
·         dodržujte správnouživotosprávu
·         cvičtemozek – různé aktivity, koníčky udržují váš mozek bystrý a aktivní, luštěte křížovky, naučte se něco nového, cvičte na hudební nástroj, sledujte vědomostní soutěže, hrajte s dětmi hry, zajímejte se o nejnovější události ve světě atd.
·         poznejte svůj styl učení – někdo si pamatuje věci podle toho, jak je vidí, někdo podle toho, co slyší, jiní si zase nejvíce pamatují zážitky, poznáním vlastního stylu zvýšíte efektivitu učení a zapamatování si něčeho nového
 barevné papírky
 
Závěrem je třeba zmínit, že i zapomínání je jednou z fází paměti, proto nepanikařte, když občas něco zapomenete. Je to vlastně ochrana před přetížením a uvolnění kapacity mozku pro důležitější informace.

Jak se nejlépe naučit cizí jazyk.

Ne nadarmo se říká: kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Jazyk je velmi důležitou stavební jednotkou každého člověka a je lepší jich umět více. Jistě jste byli někdy v zahraničí, kde se mluvilo jazykem, který vy neznáte ale pokoušeli jste se naučit pár slovíček, abyste byli schopni se zeptat na důležité informace. Například: kde je hotel, kde je záchod… apod. Což je samozřejmě v pořádku. Nebudeme se přeci učit nový jazyk, když vyrážíme pouze na dovolenou do jiné země.

červené knihovna

Velmi strategickým jazykem je angličtina. Tou se dorozumíte ve většině zemí, zejména v okolí hotelů a turistických středisek, a to ta daná země ani anglicky mluvit nemusí. Je to běžné i zde u nás v České republice.

Každý z nás se ve škole učil nějaký jazyk. Ať už to byla němčina nebo ruština, snažili se nás naučit vždy alespoň 2 na víc. Nejen že bychom se pak při dalším studiu byli schopni dorozumět v daném jazyce, nebo dokonce zhotovovat překlady, ale také toto učení rozšiřuje schopnosti našeho mozku. Lepší jazykové schopnosti a vyjadřování, paměť, logické spojitosti… Ale většina z nás po dokončení školy na jazyky zapomene, protože jim nejsou potřeba.

Avšak jsou tu tací, kteří se i na stará kolena snaží naučit novým jazykům a pak s hrdostí vyráží do země, která ním mluví. Jak se co nejlépe naučit novému jazyku, jak nejlépe to jde?

Základní zásoba

Jako pro každý jazyk je velmi důležitá základní zásoba slovíček, která používáme denně. Jedná se o slova jako například: Ahoj, na shledanou, jak se máš, snídaně, oběd, postel… Je dobré si udělat myšlenkovou mapku třeba na papír, co se chceme jako první naučit. Pokud tyto okruhy úspěšně zvládnete, můžete postoupit na další úroveň a začít se učit i základní gramatiku. Samozřejmě si také můžeme zaplatit vyučující hodiny, nebo si pořídit knihy pro samouky v daném jazyce a zkusit to zvládnout sami.

 Poslech

Velmi důležité je zkusit si naposlouchat věty, nebo slova v daném jazyce, abychom měli podklad, podle kterého pak budeme mluvit. Výslovnost a přízvuk se také tímto způsobem nejlépe učí. Také se tímto způsobem naučíme mnoho frází a skladby vět. Můžeme si zkusit i najít nějakého cizince na internetu a sledovat jeho videa, kterými se naučíme poslouchat a rozpoznávat slova.
žárovka na tabuli

 Čtení

Pro mě osobně nejlepším způsobem, jak si procvičit a naučit jazyk je čtení.  Naučíte se tím slovní vazby, nové gramatické jevy, které si s trochou šikovnosti budete schopni i sami odvodit, a hlavně nová slovíčka a budete si zvykat na tvar slov v daném jazyce. Ze začátku je dobré si hledat jednoduché texty anebo i knížky pro děti.

 Studium jazyků není samo o sobě jednoduché, ale když sami chceme něčeho dosáhnout, zvládneme to. Lidský mozek je zvyklý na učení nových jazyků a tvoření gramatických vazeb. Takže se nebojte, že zrovna vy byste to nezvládli.